کاربردهای امروزی زهر زنبور عسل

کاربردهایی از زهر به جز در موارد پزشکی، هنوز شناخته نشده است. تنها استفاده پزشکی مورد قبول از لحاظ قانونی از زهر در کشورهای اروپائی غربی و امریکای شمالی، برای حساسیت زدائی افرادی که نسبت به زهر زنبور عسل بسیار حساس هستند، می باشد. در اوائل دهه 1980 زهر خالص زنبور جهت حساسیت زدائی بکار رفته است. در کشورهای اروپای شرقی و در بسیاری از کشورهای آسیایی زهر زنبور در معالجات پزشکی انواع زیادی از دردها برای مدت طولانی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از تزریقات زهر خالص و اثرات نیش در کشورهای غربی به عنوان راه دیگر استفاده دارویی که اغلب همراه با اثرات جنبی متعددیست، افزایش می یابد. 

به این علت، این ماده مخصوص التهاب مفاصل (آرتریت) و دیگر التهابات رماتیسمی است. چون زهر زنبور هم تأثیر موضعی و هم عمومی دارد، جای درست تزریقات و نیش ها و دزها خیلی مهم می باشند. بنابراین، درمان با زهر زنبور باید به طور کامل آموزش داده شود. هنوز هم تسکین بعضی دردها را می توان به سادگی با بکاربردن یک یا دو نیش به محل مبتلا بدست آورد یعنی به چند مفصل دردناک ملتهب (آرتریت) بی حرکت اعمال نمود.


بیشتر بدانیم:

برو بالا